Rebusrundan 6 och 13 augusti 2017

Altunagården kommer att vara med på Fjärdhundralands årliga Rebusrunda 🙂