Tack!

Tack till alla som hjälpte till på städ & fixardagen, 22 april!