Styrelse 2019

Söndag den 17 februari hölls föreningens årsmöte i bygdegården. Årsmötet valde följande styrelsemedlemmar;

Lisa Ekehult ordförande, Per Westin sekreterare, Ninni Tamm kassör, Jimmy Mårts och Kent Möller Andersen

Styrelsen kommer inom kort att skicka ut protokoll och annan information till medlemmar i föreningen.

Medlemsavgift för 2019 är densamma – 100 kr för enskild, 150 kr för familj. Betalas in på bg 320-0490 eller swish 123 578 92 50. Uppge namn, email och/eller mobilnummer.