STÖD FÖRENINGEN ALTUNAGÅRDEN, BLI MEDLEM!

Du/Ni blir enklast medlem genom att betala in medlemsavgiften på
BANKGIRO 320-0490 eller till SWISH 123-578 92 50

(Det går även att sätta in en gåva på ovanstående BG-nummer eller SWISH för den som så önskar.)

Glöm inte att ange att det rör sig om medlemskap och för vilket år det gäller samt vem som betalar. Ange även om möjligt din bostadsadress, telefonnummer och e-postadress så att vi kan nå dig med information om föreningen samt om du är intresserad av att hjälpa till med något.
Vid familjemedlemskap ange även hur många vuxna och barn medlemskapet avser (för statistikens skull).

MEDLEMSAVGIFT 2020

100:- per enskild medlem

150:- per familj