(Klicka på namnet om du vill skicka e-post.)

Ordförande: Lisa Ekehult, 073-626 00 79

Sekreterare: Per Vestin, 070-896 49 47

Kassör: Ingrid “Ninni” Tamm, 070-283 83 73

Övriga ledamöter:

Håkan Wallén, Suppleant 070-529 61 07
Kent Möller, Suppleant, 070-162 54 36

Revisorer:
Lars Johansson, Revisor, 070-576 77 63
Barbro Vestin, Suppleant, 0730-76 54 21

Valberedning:
Eva Blomkvist, 070-256 42 17
Mats Melander, 070-713 77 14

Webb och Facebook:
Lisa Ekehult, 073-626 00 79

Organisationsnummer: 817000-8703
Bankgiro: 320-0490